Sekcja Kinezyterapii SKN Fizjoterapii

Opiekun sekcji: mgr Anna Mosiołek 
Kontakt: sekcja.kineza@gmail.com 

Przewodnicząca sekcji: Magdalena Wąsak
Kontakt: magda.wasak@gmail.com


Kinezyterapia jest leczeniem za pomocą ruchu. Sekcja, jako część koła naukowego, przedstawia szerszemu gronu jakie metody z tej części fizjoterapii są skuteczne dla danej grupy pacjentów. Podpieramy to dowodami naukowymi – prowadzimy projekty badawcze w celu udowodnienia skuteczności danej metody leczenia. Korzystamy ze specjalistycznego sprzętu pomiarowego dostępnego w Laboratorium Biomechaniki i Analizy Ruchu  (m.in. platformy równoważne, EMG,  system do testowania i ćwiczeń w warunkach izometrii, izotonii, izokinetyki, bieżnia mechaniczna wyposażona w matrycę z czujnikami nacisku).
Cyklicznie przeprowadzamy spotkania teoretyczno-praktyczne, które mają na celu zachęcić studentów do czynnego udziału w badaniach, nauczyć obsługi sprzętu i aby przedstawiać ciekawostki ze świata kinezyterapii.